Marcajul CE

Marcajul pentru standardul de conformitate cu legislația europeană reprezintă atestarea  siguranței sau a performanței pentru o gamă largă de produse și se emite în baza unor evaluări detaliate efectuate de către o entitate specializată. Pe scurt, acest marcaj atestă faptul că produsele îndeplinesc standardele de siguranță, sănătate și protecție a mediului impuse pentru comercializarea în spațiul UE, indiferent de zona în care au fost produse.

Ce înseamnă marcajul CE?

Acronimul franțuzesc pentru conformitate europeană (conformité européenne) CE atestă faptul că un produs este realizat, distribuit și comercializat în concordanță cu anumite cerințe clare. În Spațiul Economic European, Marcajul CE este considerată o marcare obligatorie pentru anumite categorii de produse. Mai exact, acesta atestă faptul că, odată obținută verificarea și aprobarea, produsul în cauză este în conformitate cu specificațiile U.E. privind siguranța și sănătatea consumatorului și a mediului. Principalele criterii vizate de acest document sunt: rezistența și stabilitatea mecanică; igiena de producție, depozitare, transport și expunere; siguranța în caz de incendiu, condițiile de sănătate și de mediu, siguranța operațională, protecția fonică, economia de energie și retenția căldurii. Toate aceste chestiuni sunt vizate în mod deliberat și de Standardele ISO care au ca principal scop elaborarea unor sisteme de management care să asigure respectarea unor practici și politici conforme.

Procedura de obținere a Marcajului CE este una complexă împărțită în mai multe etape, însă Certiso vă ajută să le urmați rapid și sigur prin intermediul specialiștilor săi. După caz, aceasta poate include încercări efectuate în laboratoare acreditate și chiar obținerea unui Certificat de Conformitate „CE” din partea unui organism de certificare notificat de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Marca CE

Marcajul CE nu poate fi aplicat pur și simplu pe un produs. În prealabil sunt necesare o serie de proceduri din partea producătorului sau a reprezentantului său autorizat pentru a putea demonstra întocmai siguranța în exploatare a produsului și, în cazul produselor pentru contructii, performanța acestora. În funcție de standardele armonizate aplicabile produsului sunt efectuate încercări în laborator, se va implementa sistemului de management ISO 9001 pentru „controlul fabricației” și se obține Certificatul de Conformitate „CE” acolo unde sistemul ales de certificare a conformității o impune. 

Pentru a putea fi considerată validă, Declarația oficială de conformitate „CE” trebuie să îndeplinească la rândul ei o serie de reguli descrise în legislația europeana. Este obligatoriu să precizeze în mod clar elemente precum denumirea produsului și adresa producătorului; să menționeze reprezentantul oficial în spațiul European dacă este cazul, standardele tehnice pentru care produsul a fost încercat în laboratoarele acreditate; numele și numărul de identificare al organismului notificat, data aplicării marcajului “CE”.

În ce condiții este necesară aplicarea marcajului CE?

Declarația de conformitate “CE” și aplicarea marcalui „CE” sunt considerate obligatorii pentru orice produs care este comercializat în Spatiul Uniunii Europene și care face obiectul Directivelor Europene. Producătorul, importatorul și distribuitorul sunt considerați responsabilii legali care trebuie să se asigure de conformitatea produsului cu cerințele directivei relevante și cu marcajul CE pe produs. 

A nu se confunda marcajul „CE” al Comisiei Europene cu simbolul „China Export”:

Marcajul de conformitate CE – verificați-l rapid și ușor prin Certiso!

Atunci când aveți dubii asupra veridicității unui marcaj “CE” echipa noastră vă ajută cu o evaluare obiectivă și o investigare rapidă a situației de fapt. Acest lucru se recomandă a fi efectuat înainte de a importa produse din țări non-UE deoarece organele vamale verifică documentele de transport și cele care permit introducerea produselor pe piața spațiului UE. Verificările pe care noi le efectuăm vizează conformitatea actelor din perspectiva directivelor europene și a regulamentelor în domenii precum: Construcții, Compatibilitate Electromagnetică, Joasă Tensiune, Mașini, Dispozitive Medicale, Echipamente pentru Ridicat, astfel încât să puteți beneficia de expertiză înaltă și atestată. În plus, lucrăm în regim de urgență, cu proceduri adaptate tuturor categoriilor de buget, pentru a putea onora cu succes orice solicitare.  

Întrebări frecvente

Marcajul pentru standardul de conformitate cu legislatia europeana reprezinta atestarea  sigurantei sau a performantei pentru o gama larga de produse si se emite in baza unor evaluari detaliate efectuate de catre o entitate specializata.

Declaratia de conformitate CE si aplicarea marcalui CE sunt considerate obligatorii pentru orice produs care este comercializat in Spatiul Uniunii Europene si care face obiectul Directivelor Europene.

Echipa noastra va ajuta cu o evaluare obiectiva si o investigare rapida a veridicitatii unui marcaj CE. Verificarile pe care noi le efectuam vizeaza conformitatea actelor din perspectiva directivelor europene si a regulamentelor in varii domenii.

2014/30/EU – Compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU – Tensiuni scazute
2006/42/EC – Masini
2009/48/EC – Securitatea jucariilor
Regulamentul (EU) No 305/2011 – Produse pentru constructii
Regulamentul (EU) 2017/745 – Dispozitive medicale
Regulamentul (EU) 2016/425 – Echipament individual de protectie

Dorești o certificare ISO sau marca CE ?

Sau completează formularul de mai jos