Standardul ISO 45001

Orice organizație, indiferent de mărimea sau de domeniul său de activitate, răspunde pentru  sănătatea și securitatea în muncă ale lucrătorilor săi, cât și celorlalte persoane care pot fi afectate de activitățile acesteia – vizitatori, vecini, trecători etc. Această responsabilitate include sustinerea și protejarea sănătății fizice și mentale a persoanelor. 

Inspirat din predecesorul său OHSAS 18001, acest standard adoptat de Organizația Internatională pentru Standardizare (ISO) se bazează pe anexa XL  în ceea ce priveşte structura, termenii şi definiţiile de bază și oferă organizațiilor un cadrul în stabilirea, implementarea și gestionarea unor proceduri adaptate care să asigure eliminarea pericolelor si minimizarea riscurilor referitoare la sistemul de management al sănătății și securiății în securitatii în muncă.

Adoptarea unul sistem de management al sănătății și securiății în securitatii în muncă (“SSM”) permite organizațiilor să ofere locuri de muncă sigure, sănătoase, să prevină rănirea și îmbolnăvirea în procesul muncii, să imbunătăteasca continuu performanța sistemului de management.

Și acest standard ISO 45001 este bazat pe conceptul PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Nu în ultimul rând, implementarea unui sistem de management al sănătății și securiății în securitatii în muncă (“SSM”) presupune respectarea cadrului legal aplicabil.

Ce înseamnă certificarea ISO 45001?

Certificarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă vizează în mod direct gradul de conformitate al activității organizației în raport cu cerințele standardardul ISO 45001 și cu legislatia aplicabilă. Mai exact, auditorii nostri sunt persoane tinere ce au competențe demonstrate în domeniul legislației SSM, dețin calificarea de “inspectori SSM” și „evaluator de risc” atestați la nivel național și internațional; aceștia aduc valoare afacerii dumneavoastră, îmbunătățind perfomanța sistemului de management al organizației. Ei sunt concentrați pe evaluarea modului în care măsurile pentru eliminarea pericolelor si minimizarea riscurilor referitoare la sistemul de management al sănătății și securiății în securitatii în muncă sunt aplicate și îmbunătățite.

Care sunt beneficiile certificării conform Standardului ISO 45001?

Pe plan intern, top-management-ul organizației se implică direct și colaborează cu lucrătorii pentru eliminarea pericolelor si minimizarea riscurilor aferente locurilor de muncă, atât în incinta organizației cât și in exteriorul acesteia. Comunicarea cu lucrătorii, consultarea și participarea acestora în procesul de luare a deciziilor sunt factori de succes.

Pe plan extern, practica a demonstrat că certificarea sistemului de management conform cerințelor standardului ISO 45001 conferă încredere clienților, în special acelora care contractează diverse servicii sau activități cu risc major – cum sunt domeniul construcțiilor, instalarea și repararea utilajelor de producție, activități desfășurate în locații temporare (șantiere  mobile, alte puncte de lucru) etc.

Cereți oferta pentru certificarea ISO 45001 la Certiso!

Fiecare detaliu este stabilit pentru a veni în ajutorul dumneavoastră. Propunem un formular standardizat prin care să ne comunicați interesul, iar noi vă vom contacta într-un timp cât mai scurt pentru a stabili detaliile. Totul se calculează personalizat, în funcție de nevoi și cerințe, astfel încât să beneficiați de o comunicare transparentă care să vă facă să reveniți cu încredere. Cu Certiso se diminuează obstacolele din drumul către succesul oricărei companii! 

În urma acestui demers vom putea creiona clar un plan de acțiune, urmând ca în final să stabilim oferta personalizată care vă garantăm că este avantajoasă și asigură un raport calitate – preț excelent.

Dorești o certificare ISO sau marca CE ?

Sau completează formularul de mai jos